Yhteystiedot

Tervetuloa!

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto. Ammattiosasto yhdistää jäsenet paikallisella tasolla.  Ammattiosaston tärkeä tehtävä on valvoa paikallisesti jäsenten etuja. Ammattiosasto huolehtii siitä, että jäsenet saavat työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä ja että jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ammatillisesti. Ammattiosaston tehtävänä on myös järjestää jäsenilleen yhteisöllistä toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on yhdistää ammattiosaston jäsenet toisiinsa ja luoda yhteisö jossa kaikki viihtyvät.  Ammattiosaston toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus. Ammattiosaston kautta jäsenillä on mahdollisuus päästä erilaisiin järjestö- ja luottamustehtäviin. Sotkamon ao:n jäsenmäärä on  218 henkeä (12 / 2022). Heitä työskentee mm. päiväkodeissa, palvelukeskuksissa, kuntoutusyksikössä, ryhmäkodeissa, sairaaloissa ja kotihoidossa.

 

Puheenjohtaja
Sari Tervo
super225(at)superliitto.fi
puh. 044 7974 263 (työ)

Löydät meidät:

https://www.facebook.com/Superao225?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/super225/
#sotkamonsuper225