Yhteystiedot

Tervetuloa!

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto.

Ammattiosasto yhdistää jäsenet paikallisella tasolla.

  •  Ammattiosaston tärkeä tehtävä on valvoa paikallisesti jäsenten etuja.
  • Ammattiosasto huolehtii siitä, että jäsenet saavat työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä ja että jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ammatillisesti.
  • Ammattiosaston tehtävänä on myös järjestää jäsenilleen yhteisöllistä toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on yhdistää ammattiosaston jäsenet toisiinsa ja luoda yhteisö jossa kaikki viihtyvät.
  •  Ammattiosaston toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus. Ammattiosaston kautta jäsenillä on mahdollisuus päästä erilaisiin järjestö- ja luottamustehtäviin.
  • Sotkamon ao:n jäsenmäärä on  207 henkeä (1 / 2024). Heitä työskentee mm. päiväkodeissa, palvelukeskuksissa, kuntoutusyksikössä, ryhmäkodeissa, sairaaloissa ja kotihoidossa.

 

Puheenjohtaja
Sari Tervo
super225(at)superliitto.fi
puh. 044 7974 263 (työ)

 

Löydät meidät:

https://www.facebook.com/Superao225?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/super225/
#sotkamonsuper225